Yeni Bitki Türü Tescili

Yeni Bitki Türleri TesciliYeni, değişik, görünümü değişmeyen ve duru olduğu tespit edilen bitki türlerine denir. Verim, erkencilik, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık, fabrika ve mekanizasyona elverişlilik, iç ve dış pazar isteklerine uygunluk gibi kıstaslar yönünden uygunluğuna bakılmaktadır. 

2007 yılından beri Türkiye’nin değişik bölgelerindeki 277 yerleşimde yürütülmüştür. Hukuk sisteminin bitki çeşitlerini ıslah eden kişiye tanıdığı sınai haklara “Islahçı Hakları” denir. Islahçı hakkının tescili için başvurulacak resmi kurum, T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü' dür. Komisyon tarafından incelenen yeni bitki türü tescili başvurusy, daha sonra ayrıltılı incelenmektedir. Islahçı hakkının verilmesine engel bir durum belirlendiği zaman, gerekçeleri ile başvuru sahibine 30 gün içerisinde geri bildirilmektedir. TPE’nin uygulamış olduğu yönetmeliğe göre, yeni bitkiler tescille koruma altına alınmaktadır.  Koruma süresi tescil tarihinden itibaren 20 yıl, asmalar, patatesler ve ağaçlar için 30 yıldır. TescilPlus, yeni bitki türleri tescili konusunda, hukuksal düzenlemelerde hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için TescilPlus’la iletişime geçebilirsiniz.

  • Çeşit yeni olmalıdır,
  • Başvuru yapan kişinin bu hakka sahip olup olmadığı veya başvuruya yetkili olup olmadığı,
  • Çeşit için önerilen ismin uygunluğu

Marka Patent Tasarım Tescilleri

MARKA TESCİL
PATENT TESCİL
DOMAİN TESCİL
FAYDALI MODEL
YURT DIŞI TESCİL
Tescil Plus