Uluslararası Patent Tescili

Türkiye’de yapılan patent veya Faydalı Model ile ilgili başvurular ancak ülke sınırları içinde geçerlidir. Ülke dışında faaliyet gerektiren durumlarda ise, faaliyet gösterilecek ülkeden başvuru yapmak gerekmektedir. Uluslararasında geçerli bir sistem olamamakla birlikte başvurular için PTC(PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI), EPC(AVRUPA PATENT ANLAŞMASI) ve ÜLKE BAZINDA BAŞVURU gibi yollar izlenebilir. Fakat bunlarda en kolay ve avantajlısı PTC Anlaşmasıdır.

Uluslararası Patent Tescili

P.C.T. (Patent İşbirliği Anlaşması)

Türkiye’nin de 01 Ocak 1996 tarihinde taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması’na göre Ağustos 2002 tarihi itibariyle buluş sahipleri 115 ülkenin tamamında yada seçecekleri ülkelerde patentlerini koruma altına alabilirler.

Uluslararası patent sistemi, aslında bir patent sahibi olma işlemi değil, bir süreci müşterek olarak yürütme sistemidir. PTC sistemi sadece Paris Sözleşmesine taraf olan ülkelere açık olan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, tek başvuruyla PTC ülkelerinin tamamında veya bir kısmında koruma talep edebiliriz.

Başvurular, PTC ofislere veya WIPO’ya yapılabilir. Başvurunun hemen akabinde, Avrupa P.O.’nun değerlendirilmesinin ardından, kabul gördüğü taktirde, WIPO’nun yayımlanması sağlanır. WIPO ise koruma talep edilen ülkelerin ofislerine araştırma başvuruyu ve gelen araştırmayı ulaştırmasının ardından süreç başlamış olur. Başvuru sahibi en geç 20 ay içerisinde ulusal işlemlere başlamak durumundadır ve başvurulan ülkelerdeki süreçler her ülkenin kendi prosedürüne uygun olarak yürütülmektedir.

Yapılan bu başvurular, PTC ‘ye üye olan ülkelerin tamamı tarafından kabul görülür.

Başvurunun ardından uluslararası araştırma aşaması başlamaktadır. Bu aşamayla başvuruların yapıldığı dillerdeki belgeler ve literatür araştırılır ve sonrasında tek bir dilde dosyalanır, tüm üye ülkelerde geçerli olacak bir patent araştırma raporu düzenlenir, arzu edilirse tüm üye ülkeler için geçerli olacak bir ön inceleme raporu düzenlenir. Bu raporlar ile başvurunun devam etmesini istediği ülkelere giriş yaparak başvuru sürecini devam ettirmektedir.

Uluslararası inceleme raporu, başvurudan itibaren 4-5 ay içerisinde başvuran tarafa gönderilir ve bu rapor uluslararası kriterlere uyup uymadığına dair görüşleri kapsar. Başvurular uluslararası yayın süresine kadar(rüçhan tarihinden 18 ay sonra) hiçbir şekilde başvuru sahibinin izni olmadığı sürece üçüncü kişilere gösterilmez.

Tescil Plus deneyimli kadrosu ile yurtdışı başvurularınızı yapabilir ve uygun maliyetlerle işlerinizi en kısa sürede titizlikle çözüme kavuşturabilirsiniz.

Marka Patent Tasarım Tescilleri

MARKA TESCİL
PATENT TESCİL
DOMAİN TESCİL
FAYDALI MODEL
YURT DIŞI TESCİL
Tescil Plus