TSE CE TSEK Kalite Sistemleri

TSE CE TSEK Kalite Sistemleri

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bulunan konularda, üretime hak kazanmış şirketlerin üretim yaptığı Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE markası kullanma hakkını elde etmesidir.

Geçerlilik süresi bir yıldır. 

TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge(Noter tasdikli),
  • Başvuru sahibi kuruluşu temsil eden yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli),
  • Marka tescil belgesi (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde),
  • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

TSE ürün belgelendirme çalışmaları

Türk Standartlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde önemli bir misyona sahip TSE kalite sistemi, tüketicinin içselleştirdiği güvenlik duvarı oluşturmuştur.

Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)

TSE bulunmayan alanlarda imalata yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmaların ilgili ürünlerinin uluslararası standartlar, Türk standartları, diğer ülkelerin standartları, teknik literatür temel alınarak TSE tarafından tasdik edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu vurgulayan bir belgedir. TSE tarafından üretimin sağlıklı olduğunu belirten bir belgedir.

TSEK Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge (Noter tasdikli),
  • Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli),
  • Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde,
  •  Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme,
  • Avans dekontu.

CE Belgesi

CE adını, Fransızca “"Conformité Européene" yani  “Avrupa'ya Uygunluk" sözünden almıştır. Avrupa Birliği’nde satılacak bir ürünün AB direktiflerinden birini veya hepsini içeriyorsa CE markası taşıması zorunludur. CE işareti, üretim yapan firmalara ürünlerinin bazı kıstaslara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama zorunluluğu vermektedir. Kullanıcılar da CE markasına sahip ürünlerin kaliteli olduğunu anlayabilmektedir. Pek çok tüketici bu işaretin kalite anlamına geldiğini bilmektedir. CE ürünleri güvenli olduğunu gösteren bir işarettir.

Marka Patent Tasarım Tescilleri

MARKA TESCİL
PATENT TESCİL
DOMAİN TESCİL
FAYDALI MODEL
YURT DIŞI TESCİL
Tescil Plus