Telif Hakları

Telif HaklarıTelif hakları, kişinin fikri emeğiyle yarattığı tüm ürünlerin hukuki olarak korunmasıdır. Bu hakların tescil edilmesine gerek yoktur. 

Fikri eser yaratılmasından itibaren kişinin hakları doğar. Kanuna göre eser sahibi, onu meydana getiren kişidir. Eserin birden fazla sahibi olabilir. Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı eserin birlikte sahibidir. Ayrıca çizgi filmlerde animatör de eser sahipleri arasında sayılmıştır. Telif hakları soyut korumadır. Bu haklarla korunanlar, insanın düşünmesiyle birlikte yarattığı, maddi niteliği olmayan mallardır.

Ayrıca bu haklarda ülke sınırları kuralı geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa o ülkenin şartlarına göre belirlenir. Telif hakları herkese karşı ileri sürülebilir. Ancak toplum yararına yapılan ihlallerde farklı uygulamalar yapılır. Genel ahlak, kamu düzeni, kamu yararı nedenleriyle getirilen sınırlamalar ve şahsi kullanım yararına getirilen istisnalar vardır. Eserler, kar amacı duyulmadan, şahsi kullanım için de çoğaltılabilir. Fikri ürünler özel kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmektedirler.

Eser Sahibinin Hakları

5846 Sayılı Kanunda eser sahibine ilişkin haklar mali ve manevi haklar şeklindedir.

Manevi Haklar:

 • Umuma arz hakkı
 • Adın belirtilmesi yetkisi
 • Eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi
 • Eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklar

Mali Haklar ise;

İşleme Hakkı: Diğer bir eserden yararlanmak suretiyle bu esere oranla bağımsız olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat ürünleri meydana getirme hakkı,

Çoğaltma Hakkı: Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak nüshasının veya nüshalarının çıkarılmasıdır.

Yayma Hakkı: Bir eserin aslını veya çoğaltılmış fiziki nüshalarını kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtma hakkıdır.

Temsil Hakkı: Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkıdır

Umuma İletim Hakkı: Bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının radyo-TV , uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanmasıdır.

Hakların İstisnaları

 • Kamu Düzeni Düşüncesiyle
 • Genel Menfaat Düşüncesiyle
 • Kişilerin Hususi Menfaati Düşüncesiyle
 • Kopya ve neşir
 • Hükümete Tanınan Yetkiler

Telif Hakları Hukuku

1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27’inci Maddesinde bu konu ele alınmıştır.

 • “Herkes toplumun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, bilim alanındaki ilerleyişe katılmak ve bundan yararlanmak hakkına sahiptir.”
 • “Herkesin sahibi bulunduğu (yarattığı) her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden doğan manevi ve maddi yararlarını korunmasını isteme hakkı vardır.”

Marka Patent Tasarım Tescilleri

MARKA TESCİL
PATENT TESCİL
DOMAİN TESCİL
FAYDALI MODEL
YURT DIŞI TESCİL

İnternet Hizmetleri

Tescil Plus