Tasarım Sahibi Hakları ve Hakka Tecavüz

Tasarım Hakkına Tecavüz

554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48. maddesine göre aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır.

  • Sahibinin izni olmaksızın aynını veya belirgin şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, sözleşme akdi için icapta bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla elde depolamak, elde bulundurmak”
  • Tasarım belgesi sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere izinsiz devir etmek,
  • Hakka tecavüz sayılan filleri yapanlara yardım etmek, bu fiillere iştirak etmek.
  • Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden veya nasıl alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçırmak.
Tescil Plus