Tasarım Hakkına Tecavüz ve Cezası

Tasarım Hakkına Tecavüz ve Cezası

Başkasının tescilli tasarımını taklit eden, tasarımın taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, tasarım sahibinin Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunması sonucunda, güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında Savcılık tarafından kamu davası açılmaktadır. Taklitçiler hakkında hangi cezaların uygulanacağı 4128 Sayılı kanunla düzenlenmiştir.

Tasarım hakkına tecavüz cezaları şunlardır:

  • 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası
  • 600 liradan 1.000 liraya kadar para cezası
  • İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve bir yıl ticaretten men cezası verilmektedir.
Tescil Plus