Tasarım Hakkı Sahibinin Doğan Hakları

Tasarım Hakkı Sahibinin Doğan Hakları554 sayılı KHK’nın 17. maddesine göre “Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, sahibin izni olmadan koruma kapsamındaki bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.”

Tescil Plus