Patent Haklarına Tecavüz Suçu ve Cezaları

Patent Haklarına Tecavüz Suçunu İşleyenlere Verilecek Cezalar

Başkasının tescilli patentini taklit eden, patentin taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, patent sahibinin Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunması sonucunda, güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında Savcılık tarafından kamu davası açılmaktadır. Taklitçiler hakkında hangi cezaların uygulanacağı 4128 Sayılı kanunla düzenlenmiştir.

  • 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası,
  • 600 liradan 1.000 liraya kadar para cezası,
  • İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve bir yıl ticaretten men cezası verilmektedir.
Tescil Plus