Patent Hakkı Ne Zaman Doğar

Patent Hakkı Ne Zaman Doğar

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK’nin 136. Maddesinin son fıkrasında verilmiştir.

Patent başvurusu TPE tarafından ayda bir yayınlanan resmi bülteninde yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Patent hakkına tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayınlanmış olması şartı aranmadan hukuk ve ceza davası açılabilir. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Tescil Plus