Patent Çeşitleri Nelerdir?

İncelemeli Patent tescili ve faydalı model başvurusu yapılabilir. Faydalı model sisteminde haklar biraz daha sınırlıdır. Böyle olmakla birlikte patente göre daha kısa sürede ve daha az mali yükümlülüğü vardır. Burada önemli nokta, buluş sahibi, tescil için başvurmasından itibaren en geç 3 ay içerisinde, buluşunun incelemeli veya faydalı model arasından hangisini tercih ettiğini bildirmesi gerekir. Bunu beyan etmediği takdirde, 3 ay sonra başvurusu faydalı model olarak kabul edilir.

Faydalı Model

İncelemeli Patent TesciliFaydalı modelde, 7 yıllık bir süre şartıyla inceleme yapılmadan patent hakkı verilmektedir. İncelemesiz patent tescili verilirken araştırma raporu düzenlenmekte, rapor yayımlanmakta, üçüncü kişilerin başvuru ve araştırma raporu hakkında görüşleri alınmaktadır. Buradaki fark, incelemeli sistemde üçüncü kişilerin rapor hakkındaki görüşleri dikkate alınırken, incelemesiz tescil sisteminde bu görüşler göz ardı edilmektedir. Faydalı sistemde, incelemeli patente oranla koruma süresi kısa olmakla birlikte görece hızlı, ucuz ve az külfetli bir işlem gerektirmektedir. Özellikle incelemesiz sistemde mali imkanları kısıtlı buluş sahiplerinin ve küçük işletmelerin buluşlarının koruma altına alınmasını teşvik etmek amaçlanmıştır. İncelemesiz verilen patent tescilinde, konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. İncelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından başvuru tarihinden en geç 7 yıl içinde yapılır. 7 yıl olan süre aşılırsa inceleme hakkı ortadan kalkar.

İncelemeli Patent tescili

İncelemeli sistemde, araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterleri göz önüne alınmakta ve bu kriterlere uygun olan buluşlara 20 yıl süreli patent verilmektedir. Bu sistemde araştırma raporu yayımlandıktan sonra üçüncü kişiler 6 ay içerisinde, yeniliğin bulunmadığı ve tekniğin mevcut durumundan aşılmadığı ya da tarifnamenin yeterli olmadığını iddia ederek, patent verilebilirlik şartlarının uygun olmadığını ileri sürebilir. Üçüncü kişilerin başvurusu 6 ay içinde sona erer. 

Tescil Plus