Patentin Önemi

Neden Patent Tescili

Patent teknolojik gelişmelerin ayrılmaz parçalarından biridir. Yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya teşvik etmede hem de iş adamlarını da buluşları sanayide kullanmasını sağlayan bu uygulama bir araç görevini üstlenmektedir. Yani tescil, yaratıcı fikirleri sermayeyle buluşturan, aynı zamanda fikir sahibini de koruyan kalkan durumundadır. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin oluşmasını sağlamaktadır.

Teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin rol üstlenmiştir. Belge sayesinde de, fikir hırsızlığının önüne geçmekte, kişinin fikri ve mülki hakları güvence altına alınmaktadır. Patent tescili belgesi sayesinde, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının o ürünü üretmesini, kullanmasını ve satması yasaklanır.

TescilPlus danışmanlık şirketi, fikirlerinizi güvence altına almayı garantileyerek, buluşlarınızı alacağınız belgeyle sermayeyle buluşturmayı hedefler. Yeni fikirleriniz varsa gelin birlikte çözelim. 

Patent tescilinde önemli noktalar

  • Buluşun yeni olması gerekir

Buradaki yeni tanımının anlamı, tüm dünyada kamuya sunulalı 1 yılı geçmemiş olmasıdır. Eğer buluş 1 seneyi geçmişse artık kamu malı sayılır. Buluşun Türkiye'de olmaması ya da burada üretilip satılmaması, bu ürünün patenti alınabileceği anlamına gelmiyor. Tüm dünyada yeni olması gerekmektedir.

  • Sanayiye uygulanabilir olması gerekir

Buluş, tarım da dahil olmak üzere sanayinin herhangi bir alanında kullanılabilir olmak durumundadır. Buluş, elle tutulur ve fayda gerektirecek birşey değilse yani ekonomik getirisi yoksa patent tescili verilmez.

  • Buluş basamağına sahip olması gerekir

Buluşun, konuda uzman kişilerin mevcut teknik bilgi ve birikimleriyle ulaşamayacağı bir konumda olmasına buluş basamağı denmektedir. 

 

Tescil Plus