Marka Tescil Süresi ve Başvuru İşlemleri

Marka Tescil Süresi

Ön araştırma Türk Patent Enstitüsüne dilekçe ile müracaat edilerek yapılabileceği gibi TescilPlus’dan da destek alabilirsiniz. Yapılan işlemler, araştırmanın yapıldığı tarihten önce yayınlanmış markalar ile başvuru yapılmak istenenin bilgisayar ortamında karşılaştırılmasıdır. Yani başvuru yapılmak istenen markanın aynısının veya bir benzerinin tescillenmediğinden emin olmak için yapılır. Uzman vekillerimizle birlikte araştırma aşamasını ve sonrasında tescil edilebilirlik durumunu değerlendirebilirsiniz. Firmamız, yenilikçi ve güncel araştırmaları ve uzmanlarıyla 360° derece marka analizi hizmeti vermektedir.

Başvuru süreci
Başvuru yapıldığı tarihten itibaren ortalama 15 ay sürmektedir. Bu süre genel olarak başvuru ve TPE incelemesi, yayın ve tescil aşamalarından oluşur.

İnceleme Aşaması
Başvurudan itibaren ortalama 8-9 ay içinde Türk Patent Enstitüsünce incelenir ve tescil edilebilirlik kriterlerine uyuyorsa resmi markalar bülteninde yayınlanır.İnceleme sonra uygun bulunmazsa TPE "red veya kısmi red" kararı verir. Bu karara itiraz hakkı vardır.

Yayın Aşaması
Yayınına karar verilen markalar her ay Enstitü tarafından yayınlanan bültende 3 ay süre ile askıda kalır. Yani yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edilebilir. Kurum bu itirazları markalar kanununa göre değerlendir sonunda itirazı kabul edebilir veya etmeyebilir. İtirazların kabul edilmesi halinde başvurulanın tamamen red edilebilir veya başvurulan sınıfların bir kısmı çıkarılabilir. İtirazın kabul edilmemesi halinde markanın tesciline karar verilir. 

Tescil Aşaması
Tesciline karar verildikten sonra bu durum bildirilir. Kurum tarafından talep edilen ücretin ödenmesinden sonra ortalama 3-4 ay içinde "marka tescil belgesi" alınır.

Tescil Plus