Marka Taklit Suçu ve Cezaları

Marka Taklit Suçu ve Cezaları

Başkasının tescilli markasını taklit eden, taklit markalı malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, marka sahibinin Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunması sonucunda, güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında Savcılık tarafından kamu davası açılmaktadır. Taklitçiler hakkında hangi cezaların uygulanacağı 4128 Sayılı kanunla düzenlenmiştir.

Kanunla belirlenmiş cezalar şunlardır,

  • 2-4 yıl arası hapis cezası
  • 600 - 1000 TL arası para cezası.
  • İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve bir yıl ticaretten men cezası verilmektedir.
  • Asliye Ceza Mahkemelerince verilecek cezaların haricinde, marka taklit fiilini işleyenler hakkında Hukuk Mahkemelerinde, taklit markalı ürün miktarı da dikkate alınarak milyarlarca Türk lirası maddi ve manevi tazminatın taklitçiden alınarak, marka sahibine verilmesine karar verilmektedir.
  • Kanunun çıktığı 1995 yılından beri Asliye Ceza Mahkemelerince, taklit markalı üreten ve satanlar hakkında verilen kararlarda yüzlerce kişiye hapis ve para cezası verilmiş, bu cezaların büyük bir çoğunluğu Mahkeme Kararıyla ertelenmiş, bir kısmı da cezalar verildikten sonra temyiz aşamasında, şikâyetçinin vazgeçmesi sonucunda cezalar düşürülmüştür.
Tescil Plus