Marka Sahibinin Açabileceği Dava ve Talepler

Marka Sahibinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri

 • Marka sahibi, hakkına tecavüz fillerinin tespiti için delillerin tespiti davası açabilir
 • Tecavüz fillerinin durdurulmasını,
 • Üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyayı üretmeye yarayan araçlara el konulmasını,
 • Marka sahibi, el konulan taklit ürünlerin mülkiyetinin kendisine verilmesini,
 • Tescil sahibi, el konulan ürün ve araçların üzerindeki markaların silinmesini veya silinmesi mümkün değilse imhasını talep edebilir.
 • Markasını izinsiz kullananlardan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.
 • Mahkemeden, maddi ve manevi tazminatın yanında ayrıca yoksun kaldığı kazancı talep edebilir. Yoksun kalınan kazanç 556 Sayılı KHK’nin 66.maddesine göre marka sahibinin seçimine göre, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir;
 • Hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanılması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre,
 • Markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre,
 • Hakka tecavüz eden markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.
 • Mahkeme kararının yayın yoluyla kamuya duyurulmasını talep edebilir.
 • Taklit ürünlere ithalat veya ihracat sırasında gümrük idarelerince ihtiyati tedbir niteliğinde el konulmasını talep edebilir.
 • Cumhuriyet Savcılıklarına, Marka Taklit suçunu işleyenler hakkında şikayette bulunarak, Savcılık kararıyla güvenlik güçlerince taklit ürünlere el konulmasını ve taklit ürünleri üretenler ve satanlar hakkında kamu davası açılmasını talep edebilir.
Tescil Plus