Marka Sahibi Hakları

Marka Sahibi HaklarıTescilli bir marka, sahibine hak sağlar ve üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleme yetkisi verir. Tesciden doğan hakların kapsamı 556 Sayılı KHK’ nın 9.maddesinde açıklanmıştır.

  • Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
  • Tescilli markayla aynı veya benzer olan ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması.
  • İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
  • Tescilli marka veya logonun başkası tarafından mal veya ambalajı üzerine konulması marka hakkına tecavüz olup, sahibinin talebi üzerine yasaklanabilir.
  • İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya stoklanması tecavüz oluşturur.
  • İşareti taşıyan malın ithali ve ihracı.
  • İşaretin iş evrakı ve reklamlarda kullanılması.
Tescil Plus