Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Durumlar

Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Durumlar

 “Marka sahibi veya yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın, markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin ticaret sırasında markanın tescili kapsamında bulunan mal veya hizmetlerde kullanılması” şeklinde tanımlanmaktadır.
556 Sayılı KHK’nın  61.maddesinde açıklanmıştır

  • KHK’nin Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamını açıklayan 9.maddesinin ihlal edilmesi.
  • Sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle taklit etmek.
  • İhlal yoluyla kullanılan taklit ürünleri satmak, dağıtmak, ticari amaçla elde bulundurmak.
  • Marka sahibinin verdiği lisans haklarını, izinsiz genişleterek kullanmak veya başkasına devretmek.
  • Marka ihlal fiillerine ortaklık yapmak, İhlal fillerinin yapılmasını teşvik etmek veya kolaylaştırmak.
  • Taklit markalı ürünlerin nereden alındığını bildirmekten kaçınmak.
Tescil Plus