İso Kalite Sistemleri

İso Kalite SistemleriISO, “International Organization for Standardization- Uluslararası Standartlar Organizasyonu” anlamına gelmektedir. Uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için merkezi İsviçre’ nin Cenevre şehrinde geliştirilmiştir. 

Sistemin amacı, dünya çapında geçerliliği olan bir kuruluş yaratmaktadır. Böylece hizmetler ve ürünler uluslararası sisteme entegre edilmektedir. Ürün, ISO belgesi aldıysa, dünyaca kaliteli unvanı kazanmış olmaktadır. Bu standartlar ISO’ ya bağlı, değişik iş ve meslek kollarının uluslararası temsilciliklerinden oluşan Teknik Komite SO/TC 176 tarafından sürekli geliştirilmektedir. Yapılan güncelleme, tüm kuruluşların tipine, büyüklüğüne ve ürünün cinsine bakılmaksızın uygulanabilmektedir. ISO 9000, memnuniyeti arttırmaya yönelik rehberlik eden standartlardır. ISO 9001 ise bu şartların tamamlandığına dair belgedir. ISO 9001:2008 standardı, 5 yılda bir ISO kurallarında revizyona gitmektedir. En son 2008 yılında güncelleme yapıldığını anlatmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Küreselleşen dünyada kaynakların kullanımı bir sorun haline gelmiştir. Özellikle sanayide ve ürünlerin üretim aşamasında çevreye verilen zararlar gelecek nesil için sorun yaratmasından endişe edilmektedir. Bu nedenle, üreticilere dünya çapında yaptırım getirilmiştir. ISO 14001 belgesiyle, şirketinizin doğa dostu olduğunu tescillemiş oluyorsunuz. 

HACCP Gıda Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi

İnsanların yaşamlarını devam ettirmesi için en temelde beslenmeye ihtiyacı vardır. Gıdaların güvenliği, başlıca yaşam kaynağımız olan besinlerin güvenliği en başta gelmektedir. Üreticiden tüketiciye gelen yiyeceklerin sağlıklı bir ortamda üretilmesi insan sağlığı açısından hayati önem taşır. Hijyen yoksunu bir fabrikan çıkan yiyecekler, insanları ölüme kadar sürükleyebilir. Bu nedenle bir işletmede hijyen standartlarına uygun üretim yapılması ve satılan ürünlerin güvenliği için bu sistem gereklidir. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis ana Critical Control Points )sistemli bir yaklaşımdır. Avrupa Birliği uyum standartlarına göre de en önemli konulardan bir tanesidir.

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır:

  • Tehlike analizinin yapılması
  • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
  • Kritik limitlerin oluşturulması
  • Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
  • Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
  • Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
  • Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması

OHSAS 18001 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) şirketlerdeki sorunların başında gelenlerden biri de işçi güvenliği sorunudur. Genellikle işçiler en ağır koşullarda çalıştırılmaktadır. Sendikal hakları da ellerinde alınan işçiler, kimi zaman ölüme terk edilmektedirler. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle OHSAS 18001 standardına gereksinim duyulmuştur.

Marka Patent Tasarım Tescilleri

MARKA TESCİL
PATENT TESCİL
DOMAİN TESCİL
FAYDALI MODEL
YURT DIŞI TESCİL
Tescil Plus