Hukuk

HukukFikri ve sınai haklar hukuku, emeği ve ticari anlamda her şeyi koruma altına alan bir hukuk dalıdır. 

Bu hukuk dalı sayesinde marka, patent ve tasarım alanında haklara tecavüz engellenmektedir. Tescil Plus, deneyimli avukatlarıyla tescil ettirdiğiniz markanız, patentiniz veya tasarımınızın sonraki aşamalarda hukuksal korumasını da sağlamaktadır. Marka sahibi haklarını patent sahibi haklarınızı en iyi şekilde korumak için destek verirken, marka sahibi veya patent sahipleri rahat bir nefes alır. Her türlü karmaşık hukuksal sorunlarınız Tescil Plus’ın hukuk uzmanlarıyla çözüme ulaştırılır. Tescilli tasarımlarınız için güncel prosedürler incelenir, hakka tecavüz gerçekleştiği anda müdahale edilir. Devlet tarafından tescilli tasarımlara, patent tescili almış ürünlere ve marka sahiplerine verilen hakları güvence altına almak için bize başvurabilirsiniz.

Marka Sahibi Hakları

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerinden yararlanılır. Marka hakkının korunması ile ilgili esasları, kuralları ve koşulları, özel olarak 556 sayılı KHK ile 4128 sayılı Kanundaki hükümler kapsar. Marka sahibi, bu yasalara dayanarak her türlü korumayı istemek ve hak ihlallerinde mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

Patent Sahibi Hakları

Patent sahibi, buluş patent enstitüsünün bülteninde yayımlandığından itibaren her türlü hukuksal koruma talep etme hakkına sahiptir. O tarihten itibaren buluş sahibinden başkası o ürünü kullanamaz, pazarlayamaz üretemez. Hakka tecavüz olduğu takdirde patent sahibi dava açma hakkına sahiptir.

Tasarım Sahibi Hakları

554 sayılı KHK’ nin 17. maddesine göre “Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri tasarım hakkı sahibinindir.” Bu maddeye dayanarak tasarım sahibi dava açma yetkisine sahiptir. Tasarımlarınız tescil edilmesinden itibaren başkası tarafından kullanılması, hakka tecavüz sayılmaktadır. 

Tescil Plus