Hizmetlerimiz

Marka - Patent Tescil Hizmetleri

Marka Tescil: Marka, benzer ürünlerin ya da hizmetlerin farklarını ortaya koyabilmeleri için her birine özgün şekillerdir. Ürünün şekli, ambalajı veya bunların sunuş şekli marka olabilir. Bu işlemler son yıllarda önem kazanan uygulamadır.

Patent Tescil: Patent, buluşu yapan kişinin hukuki hakkıdır. Uzun emekler sonucunda ortaya çıkan buluşların, başkaları tarafından ele geçirilmemesi veya kullanılmaması için uygulanan hukuki süreçlerin tamamına denir.

Web Tasarım: Web sitesi kurma zorunluluğu yasası Temmuz 2012’den itibaren hayata geçiriliyor. Yani artık, internette bir kimliği olmayan şirket kalmayacak. Bugün nasıl ki telefon numarası olmayan kişi veya kurum yoksa web sitesi olmayan şirket de olmayacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde iletişim çevrimiçi yapılacağını varsayarsak, şirketlerin güvenilirliği, kurumsal kimliği, prestiji açısından web sayfası olmak durumundadır.

Logo Tasarım: Logo ya da amblem, firmaların marka yaratma, kurumsal kimliğini oluşturma, ortak alanlardaki diğerlerinden farkını ortaya koyma amaçlı tasarlanan semboldür. Bunlar doğrudan müşterilerin bilinçaltına hitap eder. Bu nedenle yaratıcı, uzun analiz çalışması ve uzman ekipler tarafından yaratılması gerekir. 

Yurtdışı Tescil: Markalar, patenler, faydalı modeller ve endüstriyel tasarımlar ancak tescil sahibi oldukları ülkelerde korunma hakkına sahip olabilmektedirler.

Coğrafi İşaretler: Herhangi bir yörenin herhangi bir ürünü diğer yörelerde ve yerlerde üretilen ürünlere göre daha farklı özelliklere sahip olabilir ve bu sayede de belirli şöhreti hak etmiş olabilir. İşte barındırdığı bu özellikleri ve şöhreti itibari ile kökenin bulunduğu yöre, alan ya da bölge ile özdeşleşmiş ürünü ifade eden işaretlere coğrafi işaretler denilmektedir.

Hukuk: Fikri ve sınai haklar hukuku, emeği ve ticari anlamda her şeyi koruma altına alan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı sayesinde marka, patent ve tasarım alanında haklara tecavüz engellenmektedir. 

Barkod: Farklı kalınlıkta çizgi ve arasındaki boşluklardan oluşan, verilerin hatasız ve otomatik olarak başka bir ortama aktarılma yöntemidir. Bize stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi öğelerin göstermesinde yardımcı olmaktadır. 

Telif Hakları: Telif hakları, kişinin fikri emeğiyle yarattığı tüm ürünlerin hukuki olarak korunmasıdır. Bu hakların tescil edilmesine gerek yoktur. 

Endüstriyel Tasarım: Endüstriyel tasarım, sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış bir kavramdır. Günümüzde tasarım çok önemlidir bu nedenle bu ürünler için tescil belgesi alınmalıdır. 

Entegre Devre Topografyaları: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren ve üretim amacıyla hazırlanmış ver herhangi formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup her görüntüye entegre devre topografyası denir.

Marka Patent Tasarım Tescilleri

MARKA TESCİL
PATENT TESCİL
DOMAİN TESCİL
FAYDALI MODEL
YURT DIŞI TESCİL

Tescil Haberleri

Şirketlere web sitesi zorunluluğu
İşletmelere Web Sitesi Yapma Zorunluluğu
Türk Ticaret Yasına göre artık her şirketin bir web sitesi olmak zorunda!
Tescil Plus