Faydalı Model Tescil Süreci

Faydalı Model Tescil SüreciFaydalı modelin diğer bir adı küçük patenttir. Bu nedenle, patent tescil sürecindeki uygulamalarla benzer nitelik taşır. Tescil süresi, patente göre daha kısa sürer. Çünkü uzun bir incelemeye tabii tutulmaz. Bu nedenle ‘incelemesiz patent’ adı da verilir. İncelemesiz sürecinde, buluş sahibi, patentteki kadar ücret de ödemez. Burada süreç daha hızlı işler.

Aylar süren işlemler ve üçüncü şahısların incelemeleri zorunluluğu yoktur. Ancak, TPE incelemesiz koruma olduğu için teminat vermez. Buluş basamağı adı verilen, patent sürecinde zorunlu tutulan, “buluşun hitap ettiği alanda, o buluşa yetebilecek düzeyde bir çalışmanın olmaması” konusu Faydalı Model tescilinde yoktur.

Tescil Plus