Faydalı Model Nedir

Faydalı Model Nedir Faydalı Model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 7 yıl için belge vermesidir. Bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri patent tescili verilmesi oranla hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Yeni buluşlar için yararlı bir uygulama olan Faydalı Model koruması, basit ve ucuz olmasıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yenilikler desteklenir. Özellikle gelişen kapitalist sistemle birlikte, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin getirdiği yenilikler büyük şirketler tarafından el konulmaya başlanmıştır.

Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, buluşlarını tescil belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idame etmesine yardımcı olmaktadır.Başka bir deyişle, faydalı model koruması, patent tescile oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Tescil Plus