Faydalı Model Tescili ile Patent Tescili Arasındaki Fark

Faydalı Model Tescili ile Patent Tescili Arasındaki FarkYeni buluşları korumak için verilen faydalı model, patent tescil belgesinden farklı bir türdür. Bu belgenin patentle arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Bu şekilde sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir.

Buluşa, Faydalı belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır. Burada 7 yıl süreyle sahibine hak tanınır. Patentte ise bu süre 20 yıldır. Patentteki gibi üçüncü şahısların beyanları önemsenmez.

Ancak, incelemesiz bir tür olduğu için, yararlığı ve diğer konularda garanti de verilmez. Mali yönden de daha az külfetlidir. Patent sistemine göre Faydalı Model’de ücret daha azdır. Süre bakımından da daha kısa olan faydalı model iyi bir alternatif olabilir.

Tescil Plus