Entegre Devre Başvuru ve Sonrası Hizmetler

Entegre Devre Topografyası Başvuru ve Hizmetler

Entegre Devre Topografya Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • Topografya ile ilgili özet
  • İstek Formu
  • Vekil var ise vekaletname
  • Ücret dekontu
  • Elektronik devre bilgilerini de içeren entegre devre topografyası kopya veya çizimleri
  • Tüzel kişi adına yapılıyorsa imza sirküleri

Gerekli belgeler ve tasarımcı tarafından onaylanan çizim, özet ve topografya sureti ile birlikte Tescil Plus’ın uzman kadrosu tarafından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Sonrası İşlemler

Topografya başvurusunun ardından Türk Patent Enstitüsü tarafından gerekli evraklara sahip olup olmadığının kontrolü yapılır. Evraklar tamam ise başvurunuz kesinlik kazanır ve "Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun" Uygulama Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak şekli incelemeye tabi tutulur.

Eğer başvuruda eksiklikler var ise 2 ay süre içinde eksikliklerin giderilmesi istenir, eksiklikler giderildiği takdirde işlemlere devam edilir aksi halde başvuru yapılmamış var sayılır.

Tescil Plus