Entegre Devre Topografyaları

Entegre Devre TopografyalarıEntegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren ve üretim amacıyla hazırlanmış ver herhangi formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup her görüntüye entegre devre topografyası denir.

Hak sahibi;

  • Orijinal olma şartlarına sahip bulunmayan parçaların çoğaltılması dışında entegre devrenin bir kısmının ya da tamamının, herhangi bir devre içine dahil edilmesi ya da çoğaltılması hakkına sahiptir.
  • Korunan bir entegre devre topografyasının satışını, ithalini veya ticari amaçla satışını engelleme hakkına sahiptir.
Tescil Plus