Entegre Devre Topografyaları Nedir

Entegre Devre Topografyaları Nedir

Elektronik bir fonksiyonu yerine getirmek için en az biri elektriği iletme özelliğine sahip birden çok katmanın meydana getirdiği devrelere Entegre devreler denir.

Entegre Devre Topografyası ise elektrik devrelerinde yer alan iletken ve iletken olmayan katmanların ayrıntılı planlarını, üç boyutlu görünümlerinin ifade edildiği görüntüler dizisine verilen addır.

Tescil Plus ile Entegre devre sahibi tarafından onaylanan özet, çizimler ve topografya kopyası ve diğer belgeler ile uzman kadromuz tarafından başvuru yapılmaktadır.

Tescil Plus