Entegre Devre Tescil İşlemleri

Entegre Devre Tescil

Entegre Devre Tescil İşlemleri için bir takım aşamalardan geçmek gerekmektedir. Bu aşamalar;

 1. Başvurunun Şekli İncelenmesi: Başvurunun hemen ardından ilgili resmi kurum tarafından şekli şartlara uygun olup olmadığı konusunda inceleme yapılır. Eksiklik olması durumunda bildirim yapılır. Herhangi bir eksiklik olmaması durumunda ise başvurunun sicile kaydı beklenir.
 2. Başvurunun Sicile Kaydı: Herhangi bir eksiği olmayan ya da eksiklikleri giderilen başvurular sicile kaydedilir.
 3. Başvurunun Yayını: Kaydı yapılan Entegre Devre Topografyası bültende yayınlanır.
 4. Belge Kararı: Yayının hemen akabinde belge düzenlenir ve gönderilir.

Entegre topografyasının yaratıcısı adına tescil edilmesi işlemlerinin yapıldığı resmi kurum Türk Patent Enstitüsüdür.

Başvurunun yapılmasından hemen ardından işlemler, Tescil Plus’ın uzman kadrosu tarafından anlık olarak takip edilerek ve tüm tarihler ve işlem detayları tasarımcı ya da başvuru sahibine bildirilmektedir.

Tescilden Sonra Değişim İşlemleri

 1. Adres, Unvan, Nev’i Değiştirme Ve Birleşme İşlemleri:
 2. Entegre devre belgesine sahip kişiler adres, ünvan, ve nev’i değiştirme gibi işlemlerini Enstitüye bildirmek zorundadırlar ve bu değişikliklerin sicile kaydedilebilmesi ve bültende yayımlanabilmesi için hak sahibi adına kayıtlı olan her tescil ve başvuru için ayrı ayrı verilmesi zorunluluğu vardır.

  1. Talep dilekçesi
  2. Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz
  3. Adres, unvan veya nev’inin değiştirildiğini veya birleşmeyi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
  4. Talep vekil tarafından yapılması halinde vekaletname.
 3. Devir
 4. Entegre Devre Topografyasında tescilinde doğan haklar bir başkasına devredilebilir. Bunun için gerekli belgeler.

  1. Talep dilekçesi,
  2. Devir alanın ve devir, verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi,
  3. Tescil belgesi
  4. Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz
  5. Talep vekil tarafından yapılması halinde vekaletname.
 5. İntikal
 6. Devre Topografyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal edebilir. Bunun için gerekli belgeler) Talep dilekçesi,

  1. Mahkeme kararı,
  2. Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz.
  3. Talep vekil tarafından yapılması halinde vekaletname.
 7. Lisans
 8. Başvuru veya tescili ile ilgili haklar, ulusal sınırların bütünü ya da sadece bir kısmı içerisinde olacak şekilde lisans sözleşmesi yapılabilir. Bunun için gerekli belgeler;

  1. Talep dilekçesi,
  2. Lisans alanın ve lisan verenin, imza ve beyanlarını, tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,
  3. Tescil belgesi
  4. Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz
  5. Talep vekil tarafından yapılması halinde vekaletname.
 9. Rehin
 10. Entegre Devre Topografyası başvurusundan veya tescilinden doğan haklar rehin konusu olabilir. Sicile geçebilmesi ve bültende yayınlanabilmesi için gerekli belgeler;

  1. Talep dilekçesi,
  2. Rehin alanın ve rehin verenin imza ve beyanları içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı rehin sözleşmesi,
  3. Tescil belgesi
  4. Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz
  5. Talep vekil tarafından yapılması halinde vekaletname.
 11. Tescil Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi

Adres, unvan, nev’i değiştirme, devir, intikal, tescil belgesinin kaybolması gibi durumlarda, tescil belgesi yeniden düzenlenerek, hak sahibine veya vekiline tescil belgesinin ödendiğine dair makbuzun verilme zorunluluğu vardır.

Marka Patent Tasarım Tescilleri

MARKA TESCİL
PATENT TESCİL
DOMAİN TESCİL
FAYDALI MODEL
YURT DIŞI TESCİL

İnternet Hizmetleri

Tescil Plus