Endüstriyel tasarım nedir?

Endüstriyel TasarımTasarım bir ürünün, tamamının veya bir kısmının renk, şekil, doku gibi özelliklerinin esnekliği veya süslenmesi gibi insan duyularıyla algılanabilen çeşitli unsur veya görünümüdür. 

Endüstriyel tasarım, bilgisayar kavramları hariç, elle tutulabilen, seri üretime uygun ürünlere endüstriyel tasarım denir. Hem kullanıcının hem üreticinin ortak faydalarını baz alarak, bir ürünün veya sistemin form, fonksiyon ve maddi, manevi değerini optimize eden özellikler ve konseptler ortaya çıkarma aktivitesidir.

Herhangi bir Endüstriyel Tasarımın tescil edilebilmesinin iki ana koşulu bulunmaktadır

  • Yeni olması gerekmektedir. Herhangi bir tasarımın yalnızca, tescilinin yağılacağı ülkede yeni olması yeterli değildir. Endüstriyel Tasarımlarda, hukuksal etkinin ulusallığına karşın, belgelenebilme etkisinin uluslararası olması dikkate alınması gereken önemli bir ayrıntıdır. Ancak; tasarımın kamuya sunulduğu tarihten itibaren 12 (on iki) ay içinde tescil için başvurusunun yapılması halinde yeni olduğu kabul edilir. On iki aydan sora yapılacak başvurular ise yenilik özelliğini kaybedecektir.
  • Ayırt edici niteliği olması gerekmektedir. Bu niteliğin değerlendirilmesinde birbiri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin sayısına ağırlık verilir. Tasarımcı, ürünü geliştirme aşamasında ne kadar özgün olduğu göz önüne alınır. 
Tescil Plus