Coğrafi İşaretler

Coğrafi İşaretlerHerhangi bir yörenin herhangi bir ürünü diğer yörelerde ve yerlerde üretilen ürünlere göre daha farklı özelliklere sahip olabilir ve bu sayede de belirli bir şöhreti hak etmiş olabilir.

İşte barındırdığı bu özellikleri ve şöhreti itibari ile kökenin bulunduğu yöre, alan ya da bölge ile özdeşleşmiş bir ürünü ifade eden işaretlere coğrafi işaret denilmektedir.

Coğrafi işaret taşıyan ürünler ise tüketiciler tarafından o ürünün belirli kalite standartlarında üretildiğine dair fikir vermektedir ve tüketiciler bu ürünleri güven duyarak tercih ederler. Bu yüzdendir ki; Afyon Kaymağının diğer yörelerde üretilen kaymaklara, Çorum Leblebisinin diğer yörelerde üretilen leblebilere ya da Isparta Halısının ise diğer yörelerde üretilen ürünlere göre öncelikli olarak tercih edilmektedir.

Coğrafi işaretler tüketicinin bir ürünü güven duyarak almasının yanında, coğrafi işaret taşıyan ürünler hem o bölgenin kalkınması hem de bio çeşitliliğin korunması açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu işaretleri taşıyan ürünler o bölgede yaşayanların yüzyıllar boyu edindikleri birikim, deneyim ve emeği sonucu ortaya çıkmış benzersiz ve mükemmel niteliklere sahip olan ürünlerdir. Ayrıca, coğrafi işaret tesciliyle kırsal bölgelerde istihdamı arttırarak, hatırı sayılır ekonomik ve turistik gelire olanak yaratmaktadırlar.

Ülkemizde sahip olduğu benzersiz ürün çeşitliliği ile dünyada benzeri olmayan bir coğrafi işaret zenginliğine sahiptir ve hemen hemen her yörenin kendine özgü ürünü ve özel üretim kaynağı olduğu su götürmez gerçektir. Günümüzde de artık firmalar kendi marka ve ürünlerini korumak adına coğrafi işaret başvurusunda bulunmaktadır. Ülkemizde hem ismi hem de ürünü korumak adına ilk ortaya çıkan yasa 1995 tarihli, 555 Sayılı kanun hükmünde kararnamedir.

Coğrafi işaret başvurusu hak sahipleri ise, o yöreye veya toplulukla ilgili olan ve o ürünü üreten, veya pazarlayan işletme, tüketici derneği veya o ürünle veya yöre ile ilgili başka sivil toplum örgütü veya sanayi ticaret odası gibi kurumlardır. Bu vasıfları taşıyanlar ise eğer Türkiye’de ise Türk Paten Enstitüsüne, yurt dışında ise, Dünya Ticaret Örgütünün TRIPS anlaşmasına uygun davrana ülkelere başvuru da bulunabilirler.

İnternet Hizmetleri

Tescil Plus