Coğrafi İşaretler Başvuru Belgeleri

Coğrafi İşaret Başvuru Belgeleri

Coğrafi işaret belgesi alabilmek için,

  • Başvuru dilekçesi,
  • Tescili istenilen menşe adı veya mahreç işaretine ait örnek (8x8 cm.),
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,
  • Ürünün tanımı ve gerekiyorsa hammaddenin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve benzeri özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler,
  • Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlara ilişkin bilgiler,
  • Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgi/belgeler, harita,
  • Ürünün tescili ile ilgili talep edilen işaretle menşe adı ya da mahreç işareti olma özelliklerini taşıdığına ilişkin bilgiler,
  • Ürünün kalitesinin denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler,
  • Tescilli menşe adı ve mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalama, işaretleme veya
  • Etiketleme şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler gerekmektedir.

Biz Tescil Plus olarak coğrafi işaret alma konusunda uzman kadromuz ile kusursuz bir hizmet sunuyoruz.

Tescil Plus