Barkod Gerekli Evraklar

Barkod İçin Gerekli Evraklar

Başvuru sırasında kişi veya kurumdan talep edilecek gerekli evraklar

  • Taahhütname (Noter onaylı )
  • Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Sicil Sureti)
  • Bir önceki yıla ait gelir gider tablosu (Serbest Muhasebeci ya da Mali Müşavir Onaylı)
  • Bir önceki yılın geliri ile ürün sayısı birleştirilerek aşağıdaki tablodan hesaplanan Barkod Harcının yatırıldığına dair makbuz.
Tescil Plus